woensdag 5 oktober 2011

MVO Is leuk!

Blog eerder geplaatst op de website van NEN in juni 2011

Ik vertel tegenwoordig aan iedereen die het horen wil: MVO IS LEUK! Dat komt natuurlijk omdat wij bij Mondial Movers de afgelopen jaren ontdekt hebben dat het ook echt zo is.
Maar ja, alleen iets vinden en iets roepen is natuurlijk geen garantie voor succes. Zo stond ik eind mei twee dagen genoteerd als spreker op de facilitaire dagen in Den Bosch. Leuk om te doen denk je dan, wat toehoorders enthousiast maken voor zaken waar ze ook echt enthousiast over zouden moeten kunnen worden.

Dan kan dus bitter tegenvallen. Op dag één had ik nog vijf luisteraars in mijn theatertje verzameld (het was net na de lunch, volgens de organisatoren een ‘moeilijke tijd’). Bij de andere drie sprekers was het niet beter hoorde ik. Op dag twee stond ik voor half tien in de morgen gepland en het vreselijke gebeurde: één luisteraar. Tenminste dat dacht ik, maar de wachtende had alleen even een stil plekje gezocht om op z’n laptop even de mail te checken.

Zo gaat dat en dan sta je gelijk weer met beide benen op de grond. MVO, ISO 26000 en Duurzaamheid mogen dan in ‘ons wereldje’ gemeengoed zijn, maar het zijn dus echt nog onderwerpen waar niet iedereen 7×24 mee bezig is.

Tips om MVO geaccepteerd te krijgen
Trouwens, dat ‘MVO IS LEUK’-verhaal over Mondial Movers bevat echt een aantal heel leuke tips om MVO geaccepteerd te krijgen in een bedrijf of organisatie waar nog wat drempels te overwinnen zijn. In al die bedrijven is natuurlijk wel een aantal enthousiaste mensen aanwezig, maar vaak worden hun initiatieven niet volledig ondersteund door het management of heerst er een wolk van onverschilligheid bij een grote groep collega’s. Dan een bedrijf te laten ‘kantelen’ is een hele opgave.

Uitdragen MVO en ISO 26000 de leidraad
Juist dan komt onze manier van MVO bedrijven volledig van pas. Het uitdragen van MVO / Duurzaamheid / ISO 26000 is namelijk de leidraad. Dat komt omdat we als dienstverlener zelf maar beperkt invloed hebben op het produceren van zaken waar vaak de grootste sociale- en milieuwinst te behalen valt. Onze bijdrage is dan om, naast zelf volgens de 3P’s zaken te doen, ook zo veel mogelijk andere bedrijven de naar onze mening goede richting op te sturen.

Creatief denken
Mensen enthousiast maken met grote verhalen en veel droge theorie is denk ik niet de makkelijkste manier. Nee, dan gaat het met sappige voorbeelden van creatief denken een stuk sneller. Via onze website en in publicaties hebben velen al gehoord van onze goede doelen-acties ( zonder kosten), energiebesparingen (met opbrengsten), fietsenplan (als kerstpakket) en windmolen ( betaald uit het publiciteitsbudget). We gaan gewoon door met dit soort acties en het leuke is dat de ideeën nu vanuit het hele bedrijf komen. Iedereen kent de regel: het moet iets bijdragen en de kosten / opbrengsten moeten het liefst in evenwicht zijn.

Daarom vinden wij MVO leuk, het brengt veel nieuwe energie in je bedrijf en zoals al vaker gezegd: NIEMAND IS ER TEGEN.

Social Return on Investment

Blog eerder gepubliceerd op de website van NEN in juli 2011

Dat de golf van duurzaamheid die over Nederland gaat uiteindelijk de hele samenleving gaat beïnvloeden is nu wel duidelijk. Begon het hele MVO-verhaal bij een groepje wereldverbeteraars, inmiddels zijn er grote groepen ondernemers, beleidsmakers, medewerkers, leuke mensen, slimme mensen, die ervan overtuigd zijn dat we niet langer moeten vasthouden aan de manier van zakendoen van rond de eeuwwisseling.

Ongelimiteerd graaien voorbij
Het ongelimiteerd graaien, nu jammer genoeg nog wel dagelijks gebruik bij veel dictators en in ontwikkelingslanden, is hier in West-Europa echt geen issue meer. Zelfs de bankinstellingen, met hun grote groep duur betaalde adviseurs, krijgen door dat de maatschappij het gewoon niet langer accepteert dat ze zo veel winst maken voor zo’n kleine groep mensen.

MVO door invloed op overheid en bedrijfsleven uit te oefenen
Na een proces waarin we in Nederland ons eerst gefocust hebben op het ‘Groene’ van ons zakendoen en later met de 3P’s ook aandacht gegeven hebben aan People en Profit, gaat er nu een wind waaien waarbij individuen en groepen zich realiseren dat ze ‘op hun eigen manier’ kunnen bijdragen aan een betere wereld. Ze doen dat niet door geld te geven of zich direct in te zetten, maar simpelweg door het uitoefenen van invloed op bedrijfsleven en overheid.

Rol overheid in verduurzamen maatschappij
De overheid (rijk en lokaal) komt er ook steeds meer achter dat ze een machtsfactor van belang is in het verduurzamen van onze maatschappij. De afgelopen jaren door het opleggen van bijvoorbeeld CO2-uitstootgrenzen, maar sinds een paar maanden ook door het invoeren van het fantastische begrip ‘Social Return On Investment’.

Social Return On Investment
Wat houdt dat nu weer in? Simpelweg gezegd eist de overheid van haar toeleveranciers dat een bepaald gedeelte van de omzet wordt ingezet om de maatschappij te ondersteunen. Een beetje vergelijkbaar met zo’n oude regeling dat x % van een bouwsom werd besteed aan kunst (was eigenlijk zo gek nog niet!), is het nu zo dat er veelal verwacht wordt dat een ondernemer zo’n 5 % van de aanneemsom omzet in arbeid door mensen die een achterstand hebben op de arbeidsmarkt. Het gaat dan in principe om iedereen die op de een of andere manier via het UWV aan een nieuwe baan geholpen moet worden.

Vooral nu gemeenten zelf de uitkeringen moeten gaan betalen hebben ze enorme haast om de ‘bakken’ met werkzoekenden zo snel mogelijk leeg te maken. Wajongers, WIA, langdurig werklozen, tijdelijk werklozen, schoolverlaters, ze moeten allemaal zo snel mogelijk aan de slag en het is aan het bedrijfsleven om dat even te regelen.

Nu kan het bedrijfsleven best veel, maar het is natuurlijk niet zo dat voor iedere opdracht opnieuw weer nieuwe medewerkers via het UWV kunnen worden aangetrokken. Nee, je neemt als bedrijf eenmaal mensen aan en daar ga je vervolgens mee aan de slag. Het is dan ook belangrijk dat bij de eisen die nu bij Social Return On Investment gesteld worden, vooral gekeken wordt naar het bedrijf in totaliteit. Hoeveel medewerkers met een achterstand zijn er in dienst? Dan weet je als inkoper tenminste dat je zakendoet met een bedrijf dat z’n verantwoordelijkheid durft te nemen.

Natuurlijk kan je denken dat de inzet van medewerkers die een steuntje in de rug kunnen gebruiken, is voorbehouden aan de groenvoorziening of sectoren waar aangepaste arbeid nodig is. Maar ook een ingenieursbureau kan meedoen door bijvoorbeeld schoolverlaters, herintreders of omscholers in dienst te nemen.

Bij een juiste interpretatie van Social Return On Investement kunnen de bedrijven met een goed MVO-beleid ook bij toekomstige aanbestedingen gesteund worden door de overheid.

Transparantie maakt ook in dit geval weer dat MVO erg leuk is.

Het is niet meer te vermijden, we gaan nu snel elektrisch rijden

Blog verschenen op de website van NEN in september 2011

Ik kan me nog goed herinneren dat ik op de vooravond van de dag van de duurzaamheid in 2009, op 8 september 2009 dus, gegrepen werd door het positivisme dat op de door Urgenda (actie-organisatie voor duurzaamheid en innovatie) georganiseerde manifestatie in Amersfoort door de hal waarde. Twee grote actiepunten: drijvend wonen op het water van Rotterdam en het project offerteaanvraag elektrische auto’s.
Drijvende huizen
Nu had en heb ik veel interesse voor alles wat met wonen en water te maken heeft (ik mag me gelukkig prijzen te wonen aan de oevers van de Nieuwe Maas) en heb de folders wel drie keer nagelezen of er in stond vanaf wanneer de prachtige drijvende huizen te koop zouden worden aangeboden. Het ging en gaat jammer genoeg nog steeds over een proefproject, maar inmiddels zijn wel drie drijvende bollen te zien in de Rijnhaven in Rotterdam. Dat zal dus best wel goed komen met die drijvende stad, maar ik vrees dat ik er niet meer zal gaan wonen (of ze moeten er ook een senioren-ark tussen leggen natuurlijk).
Elektrische auto’s
Maar dat andere project, dat met die duizenden elektrische auto’s, daar kon wel gelijk voor getekend worden. Er werd je vriendelijk gevraagd om je handtekening maar te zetten en aan te geven hoeveel auto’s en in welke soort je wilde bestellen. Aflevering binnenkort, tenminste als er fabrieken gebouwd werden om de auto’s te maken natuurlijk.
Doel was om een dusdanig grote order te plaatsen dat het commercieel interessant werd voor de autofabrikanten om ook daadwerkelijk te gaan produceren. In 2009 waren er wel elektrische auto’s, maar dit zijn eigenlijk allemaal ‘specials’ van hobbyisten.
Wanneer zouden de drie bestelde auto’s worden afgeleverd?
En toen begon voor Mondial Movers het grote wachten. Wanneer zouden de drie bestelde auto’s worden afgeleverd? Het werd eind 2009 en nog niets gezien. Het werd zelfs eind 2010. Toen was wel duidelijk dat elektrisch transport zou gaan aanslaan, maar er was nog steeds erg weinig leven in de fabrieken die de auto’s zouden moeten gaan maken.
Uiteindelijk is het natuurlijk toch weer goed gekomen. Met heel veel geduw van Urgenda, The New Motion, de invloedrijke mensen daar omheen en de belofte van onze regering om elektrisch rijden nog een poosje te blijven ondersteunen. Op de RAI-tentoonstelling werd voor het eerst ook duidelijk dat alle grote automobielfabrikanten een overstap naar elektrisch rijden aan het maken zijn. Sterker nog, ze willen ineens allemaal de eerste zijn met een goed product.
Elektrisch wagenpark Mondial Movers
Zo hebben we, samen met de overblijvers van de eerste intekening op 8 september 2009, toch nog auto’s kunnen bestellen. Als Mondial Movers hebben we er nog een schepje bovenop gedaan en aan het eind van 2011 rijden we met een elektrische scooter (al in gebruik bij Mondial van der Velde Verhuizingen in Den Haag), een MAN elektrische verhuiswagen (presentatie op 11 oktober 2011), een Renault Kangoo EV (verwachte aflevering half november) en twee Opel Ampera’s (aflevering december?)
We vinden dat leuk, het rijden is fantastisch, de publiciteit kunnen we in deze slechte verhuistijden best gebruiken en bovenal onze CO2-uitstoot krijgt weer een zwieper naar beneden. Er zal weer minder te compenseren zijn aan het eind van het jaar. Vooral de verhuiswagen, die door Mondial Aad de Wit Verhuizingen is aangekocht, zal door z’n inzet in de binnenstad van Amsterdam een bijdrage leveren aan het halen van milieudoelstellingen en we hopen dat er snel meer elektrische vrachtwagens op de weg zullen komen.
ISO 26000
Als we dit soort projecten tot een goed eind kunnen brengen is ISO 2600 leuk, is MVO leuk. Er is niemand die er iets tegen heeft dat we succesvol de overstap maken naar een nieuwe manier van ondernemen in de verhuiswereld. Kijk uit naar de Mondial auto’s met de oproep: Verhuis Elektrisch!